WHS- WORLD HANDICAP SYSTEM

U svrhu što lakšeg razumijevanja novog handicap sistema, ovdje predstavljamo u kratkim crticama osnove sustava i korisne informacije

 • WHS – World Handicap system je službeni sistem po kojem se računa handicap index igrača. Vode ga USGA i R&A. Sustav je jednak svuda u svijetu. Do uvođenja WHS-a postojalo je 6 različitih sustava na svijetu. Hrvatska je bila dio EGA handicap sistema
 • Svaki igrač treba odabrati jedan klub /savez u kojem će mu se registrirati svi odigrani rezultati. Prema pravilima Handicappinga, igrač bi trebao izabrati jedan klub/savez kao svoj „home club“ u kojem odigrava većinu svojih rundi u godini.
 • Igrači putem službenog sustava za vođenje handicapa kojeg koristimo u Hrvatskoj dobivaju svoj jedinstveni CDH ID broj, nešto poput OIB-a za potrebe golfa. CDH = Central Database of Handicaps
 • U Hrvatskoj smo za izračun početnog WHS-a  preuzeli iz arhive sve dostupne rezultate koje smo preračunali za početni WHS. U Hrvatskoj vodimo WHS sustav od 1.1.2021.
 • Igrač koji nema u arhivi odigrane rezultate ili je početnik, početni WHS (handicap indeks) dobit će nakon što odigra regularnu rundu na 18 polja na hrvatskom igralištu s CR i SR i pošalje je u Savez. (Članovi u Velikoj Britaniji i Irskoj dobivaju početni WHS nakon odigranih 54 polja).
 • Svaki rezultat pretvara se u „score differential“ koji uzima u obzir težinu igrališta na kojem se igralo (course i slope rating)
 • Rezultat sa score kartice se unosi u program i preračunava se u Adjusted Gross Score koji se računa tako da se zbroji rezultati po poljima s korekcijom da je maksimalan rezultat na polju PAR+2+neto bodovi koje igrač ostvaruje na pojedinom polju
 • Formula za preračun Score differentiala je: (Adjusted gross score – course rating) x (113/slope rating) – PCC
 • PCC je kratica za Playing conditions calculation. (O izračunu PCC nešto kasnije). U ovom trenutku možemo reći da je PCC vrlo često 0
 • WHS se računa kao prosjek 8 najboljih rezultata= „score differential“-a od zadnjih 20 odigranih rundi. Postoji izračun i ako igrač ima manje od 20 unesenih rezultata

Kalkulacija WHS-a, handicap Indexa, u odnosu na broj regularnih odigranih rundi:

Broj unesenih rundi (score differential-a) Broj Score Differential-a koji će se koristiti u izračunu Handicap Indeks-a korekcija
1 1 -2.0
2 najniži 1 -2.0
3 najniži 1 -2.0
4 najniži 1 -1.0
5 najniži 1 0
6 Prosjek najniža 2 -1.0
7 ili 8 Prosjek najniža 2 0
9 ili 11 Prosjek najniža 3 0
12 ili 14 Prosjek najniža 4 0
15 ili 16 Prosjek najnižih 5 0
17 ili 18 Prosjek najnižih 6 0
19 Prosjek najnižih 7 0
20 Prosjek najnižih 8 0

 

 • Svaki novi regularni rezultat zamjenjuje najstariji, 20.-ti rezultat, i tako se kreira Handicap Indeks kao odraz 20 zadnjih rundi, prosjek 8 najboljih rundi, a sve starije runde više nisu u relevantne za WHS
 • U odigrane runde za prosjek WHS-a ulaze turnirske runde ali i rekreativne runde koje nazivamo „general play“.
 • General play runde odigrane na hrvatskim igrališta sa CR i SR igrači mogu unjeti sami putem How did I do aplikacije ili uz pomoć administratora igrališta
 • Turnirske runde s izmjerenih igrališta u Hrvatskoj unose administratori igrališta
 • turnirske runde odigrane van Hrvatske unosi nacionalni hcp administrator po osnovi dostavljenih službenih rezultata s turnira koje izdaje administrator igrališta na kojem je odigran turnir. Rezultati se ne unose automatizmom dok ne nastupi “interoperabilty sistem” za koji se prijavila i Hrvatska sa željom i namjerom da se rezultati između zemalja razmjenjuju
 • Za ne-turnirske runde odigrane van Hrvatske potrebno je dostaviti potpisanu score karticu s ispisanim datumom, CR i SR odigranih teejeva, potpis igrača i scorera, naziv igrališta. Runda treba biti odigrana prema pravilima, na regularnom igralištu u natjecateljskom duhu u društvu minimalno jednog igrača. Nacionalni administrator zadržava diskrecijsko pravo ne prihvatiti sve dostavljene rezultate.
 • Rekreativne (General play) runde mogu se prijaviti igralištu, Savezu ili putem aplikacije „How did I do“.  Runda treba biti odigrana prema pravilima golfa i s minimalno jednim igračem. Rezultat treba biti prijavljen neposredno nakon runde
 • Igrači u Hrvatskoj mogu vidjeti svoje odigrane runde kao i one koje su se računale za prosjek putem aplikacije „How did I do“. Aplikacija služi i kao osobna identifikacija golfera na igralištu, jer nudi informaciju o klubu, aktualnom handicap indexu i broju odigranih rundi kao odraz tog hcp indexa. Tko nema aplikaciju, a član je Hr golf kluba, preporučamo da je što prije postavi na računalu ili mobitelu. U aplikaciji prvo treba kreirati svoj profil. Prilikom kreiranja profila, odaberite svoj klub pisanjem GK … Trebalo bi biti jednostavno…. ovdje su uputstva.  Za sva dodatna pitanja pitajte svog klupskog administratora ili Savez.
 • dostava rezultata: tajnik@golfsavez.hr

 

O „Playing Conditions Calculation“ (PCC)

Zašto je vrlo rijetka PCC korekcija, iako su uvjeti igranja bili izazovni?

Uloga PCC je da detektira neuobičajene uvjete igranja koje se odražavaju na težinu ostvarenja rezultata određenog dana na određenom igralištu.

Isti način kalkulacije koristi se svuda u svijetu na dnevnoj osnovi, i odvija se automatski putem softvera. PCC nije opcionalna mogućnost WHS-a i ne može biti isključena.

Mehanizam je namjerno kreiran kao konzervativan kako bi reagirao s korekcijom samo kada su vraćeni rezultati dana vrlo van uobičajenog.

Da bi se PCC uključio u korekciju, visoki postotak igrača bi trebao dostaviti rezultate koji su viši ili niži od očekivanog raspona.

Ako npr. manje igrača nego što je pretpostavljeno kalkulacijom dostavi rezultate u očekivanom rasponu, uvjeti igranja smatraju se težim od normalnih, i obrnuto, ako više igrača nego što je pretpostavljeno dostavi rezultate u očekivanom rasponu, uvjeti igranja smatraju se lakšim od normalnih.

U danima kada su igrači osjetili teže uvjete na igralištu, a nije bilo PCC korekcije, zapravo je bilo i dovoljno igrača koji su ostvarili rezultat unutar očekivanog raspona.

Nisu samo vremenski uvjeti ti koji određuju težinu ostvarenja rezultata tog dana, također i stanje i priprema igrališta tog dana igraju važnu ulogu koja može utjecati na PCC korekcije.

Od igrača se ne očekuje da će svaki dan odigrati svoj handicap, pa se to odražava u igračevom očekivanom rasponu koji se koristi za PCC kalkulaciju.

Uzimaju sve ovo u obzir, vrlo je vjerojatno da će biti više dana od očekivanih bez PCC korekcije, čak i kada su uvjeti vrlo izazovni za igru.

Utjecaj PCC će i dalje biti monitoriran svuda u svijetu, kao dio koordiniranog procesa, pa su tako moguće i detekcije mogućih potreba za promjenama u budućnosti.

 

Jedan matični (home) klub

Golferi mogu biti članovi više golf klubova, ali samo jedan klub može biti „home club“ ili matični klub gdje se igraču vodi WHS (handicap).

Matični golf klub bi trebamo zadovoljiti slijedeće kriterije:

 • Biti u blizini stvarnog/primarnog prebivališta
 • Biti u blizini mjesta gdje igrač odigrava većinu rundi

Igrač ne smije izabrati matični klub kao niti Handicap Indeks s kojim bi dobio nekorektnu prednost.

Svaki golfer u službenom programu ima svoj jedinstveni broj, CDH ID. Poželjno je da golfer zapamti taj svoj broj kojeg uvijek može vidjeti i u svom How Did I do profilu.

 

 

Nadam se da je ovaj članak bio koristan. Molim Vas javite ako želite da još koju temu detaljnije pojasnim, na tajnik@golfsavez.hr